Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z września 12, 2018
Tytuł: CYBErPLEMioNa. 
Autor: Paweł Matuszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018
Kategoria: socjologia
Liczba stron: 370
Moja ocena: 9/10


Na skutek zmian ustrojowych w Polsce w latach 90. XX wieku ukształtował się system wielopartyjny. Metody organizacji kampanii parlamentarnych ulegały stopniowym usprawnieniom. W pierwszej dekadzie obecnego wieku pojawił się coraz bardziej dostępny Facebook i inne portale społecznościowe. 
Zgodnie z założeniami rewolucji 2.0 użytkownik takiego portalu nie jest już bierny. Jest twórcą mającym możliwości zakładania stron fanowskich, otwartych lub zamkniętych grup. Obecnie wszyscy mogą kontaktować się z wszystkimi. Współczesne społeczności są porównywane do plemion. Wykorzystując tę teorię pan dr Paweł Matuszewski zaprezentował nam swoją profesjonalnie opracowaną analizę tego zagadnienia. Zatytułował ją "CYBErPLeMioNa".

Facebook, blogi, mikroblogi (np. Twitter) są częścią cyberprzestrzeni, którą zgodnie
z założeniem twórców chroni Deklaracja …